Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2024
Edit Content

Κουράστηκα

Κουράστηκα… Κουράστηκα να κοιτώ φωτογραφίες. Να ψάχνω στο βλέμμα εκείνο το κάτι που θα