Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024
Edit Content

Πέρασε καιρός

Ανεβήκαμε στη ταράτσαμια νύχτα με άπνοια στα υπόγεια.Δε ρώτησες για μένα‘’σε ξέρω’’, είπαν τα

Καταθέσεις

Στο ταμιευτήριοτης ζωής μουκατέθεσες το παλλάδιοτης ελπίδαςκι όταν στο χερσότοποτης μοναξιάςείδεςτο οικοδόμηματου έρωτα,άναψεςτο καντήλι